Facebook

Szkolenie - Terapia ręki

Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia Terapii Ręki PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów.

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska - fizjoterapeuta, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny

Wioletta Bartkiewicz - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończenie szkolenia daje uprawnienia Terapeuty ręki PTR© w pracy pedagogicznej z dzieckiem w ramach programu PTR© A. Giczewska W. Bartkiewicz W trakcie zajęć każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe , a po zakończeniu szkolenia stosowne zaświadczenie o jego odbyciu. Zaświadczenie potwierdza, że uczestnik nabył wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.

Wykłady, warsztaty - czas trwania 16 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)


Program:

 • sprawność ręki a rozwój psychomotoryczny dziecka
 • Sterowanie ruchem- mózgowe mechanizmy kontroli ruchu
 • Zarys anatomii i fizjologii ręki - Kontrola posturalna a funkcje ręki
 • Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny
 • umiejętności samoobsługowe
 • Warsztat: Masaż sensoryczny rąk©
 • Czynniki warunkujące rozwój umiejętności grafomotorycznych
 • Rozwój chwytu pisarskiego
 • Prezentacja materiałów filmowych
 • Omówienie zasad konstruowania programu terapii
 • Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami funkcji kkg
 • Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©