Facebook

Trening Umiejętności Społecznych

Termin:  01-02 grudnia 2018 (sobota, niedziela)

Miejsce: Przedszkole Bałabajka ul. Akermańska 3, Warszawa

Cena: 400 zł

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych-45 min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie