Facebook

Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Termin: 23.09.2018 (niedziela)

Miejsce: Warszawa

Cena: 250zł

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych-45min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie