Facebook

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, II stopień

Termin: 23-24.06.2018 (sobota, niedziela)

Miejsce: Warszawa

Cena: 450 zł

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych-45min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie