Facebook

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień

Termin: 24.11.2018 (sobota)

Miejsce: Warszawa

Cena: 380 zł

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych-45min ( 8.30- 18.30)

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie