Facebook

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień

Termin: 22-23.06.2018 (piątek, sobota )

Miejsce: Warszawa

Cena: 380 zł

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych-45min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie