Facebook

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień

Termin: 14.04.2018 (sobota 8.00- 18.00)

Miejsce: Warszawa

Cena: 380 zł

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych-45min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie