Facebook

Terapia ręki I stopień

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR

Termin: 01-02.12.2018 (sobota, niedziela)

Miejsce: Warszawa

Cena: 450zł

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych-45 min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie