Facebook

Terapia ręki I stopień

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR

Termin: 23-24.06.2018 (sobota, niedziela)

Miejsce: Warszawa  

Cena: 450zł

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych-45 min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie