Facebook

Terapia ręki I stopień

Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii ręki wg PTR

Termin: 24-25.08.2018 (piątek, sobota)

Miejsce: Warszawa  

Cena: 450zł

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych-45 min

Więcej o szkoleniu

Zapisz się na szkolenie