Facebook

Dotyk w rozwoju i życiu dziecka

 

DOTYK W ROZWOJU I ŻYCIU DZIECKA- Stymulacja systemu taktylnego

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, pedagogów, logopedów, rodziców i studentów pracujących z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Prowadzący:
Aneta Giczewska mgr fizjoterapii, terapeuta NDT Bobath, pedagog specjalny

Wykłady, warsztaty - czas trwania 10 godzin dydaktycznych- 45 min (1 dzień)
Koszt - 300 zł


Program:

 • Zmysł dotyku- rozwój, funkcjonowanie
 • Rodzaje czucia.
 • Budowa i funkcje skóry.
 • Podstawowe struktury ośrodkowego układu nerwowego zaangażowane w procesy percepcji zmysłowej i Integracji Sensorycznej. Schemat reprezentacji czuciowej w mózgu.
 • Wpływ stymulacji dotykowej na rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Deprywacja sensoryczna i jej znaczenie dla rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Stymulacja dotykowa jako forma rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 • "Stymulacja systemu taktylnego"- Założenia terapii, omówienie i prezentacja ćwiczeń- praktyka- uczestnicy ćwiczą na sobie
 • Masaż niemowlęcia- film
 • Masaż twarzy -pokaz-praktyka
 • Masaż dłoni- pokaz-praktyka
 • Masaż stopy- pokaz- praktyka
 • Analiza indywidualnego stylu pracy z dzieckiem.